You are here

North Bragar, Lewis

North Bragar, Lewis

 

Title: North Bragar, Lewis
Record Type: Locations
Gaelic Name: Bràgar bho Thuath; Bràgair bho Thuath
Grid Ref Easting: 129625
Grid Ref Northing: 947798
Record Maintained By: CEATS
Subject Id: 105842