You are here

The Uig Chessmen

The Uig Chessmen

A poem about the Uig Chessmen, by Calum Maclean, Conon Bridge. From Donald Macdonald's Tales and Traditions of the Lews.

Na Fir-Tàilisg
Bha sinn sàmhach fon an tom
Gus na lorg bò na h-adhairc sinn
Tha sinn a-nis fada thall
Nar call aig Eilean Leòdhais
'S gur call do Eilean Leòdhais e
Rìghrean, ridirean, easbuig 's ban-righ
'S gillean beag n am pàin
'S gur mòr an call a Leòdhas

Calum Macilleathainn, Drochaid Sguideil

Title: The Uig Chessmen
Record Type: Gaelic Verse
Gaelic Name: Na Fir-Tàilisg
Record Maintained By: CEU
Subject Id: 51547