You are here

Buth Ruairidh Mhoir

Buth Ruairidh Mhoir

Bùth Ruairidh Mhòir was a butcher's business run by Roderick Angus Macleod, 26 Balallan.

Title: Buth Ruairidh Mhoir
Record Type: Businesses
Type: Retail
Record Maintained By: CECL
Subject Id: 37819